zense

เลนส์โปรเกรสซีฟดิจิตอลเฉพาะบุคคลที่ง่ายและเร็วต่อการปรับตัวการใช้งาน
 

 
มิติใหม่ของเลนส์โปรเกรสซีฟที่ง่ายและเร็วต่อการปรับตัวการใช้งาน ภาพคมชัด สวมใส่สบายตาทุกระยะการมอง ขยายพื้นที่การมองภาพกว้างขึ้นในระยะใกล้ สำหรับการอ่านหนังสือบนอุปกรณ์ดิจิตอล เหมาะกับผู้เริ่มต้นในการสวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ
 


Zense™ เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟ เน้นการใช้งานระยะใกล้ โดยเฉพาะการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอล