zense

 
Zense™ เลนส์โปรเกรสซีฟดิจิตอลเฉพาะบุคคลที่ง่ายและเร็วต่อการปรับตัวการใช้งาน
 
มิติใหม่ของเลนส์โปรเกรสซีฟที่ง่ายและเร็วต่อการปรับตัวการใช้งาน ภาพคมชัด สวมใส่สบายตาทุกระยะการมอง ขยายพื้นที่การมองภาพกว้างขึ้นในระยะใกล้ สำหรับการอ่านหนังสือบนอุปกรณ์ดิจิตอล เหมาะกับผู้เริ่มต้นในการสวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ
 
 
 

Zense™ ประกอบด้วย 2 ดีไซน์

Zense Plus™ เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลโดยเฉพาะ ปรับตัวการใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว จากการคำนวณลักษณะการสวมใส่และพารามิเตอร์ของกรอบแว่นตาแต่ละบุคคลZense Basic™ เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟ ปรับตัวการใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว