zeen

Zeen™ เลนส์สายตาชั้นเดียวเฉพาะบุคคลเพื่อวิสัยทัศน์ที่ผ่อนคลาย

Zeen™ เลนส์สายตาชั้นเดียวผลิตด้วยเทคโนโลยี FREEFORM ผสมผสาน Boost for accommodation เพื่อการมองเห็นภาพได้อย่างไหลลื่น ไม่มีสดุด ทุกการเพ่งมองจากการเปลี่ยนระยะโฟกัส ช่วยให้ผ่อนคลายอาการอ่อนล้าของดวงตาจากการเพ่งมองสมาร์ทโฟน แท็บเลต อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือเน้นการใช้สายตามองระยะใกล้อย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 5 ชั่วโมง

Zeen™ เลนส์สายตาชั้นเดียวเฉพาะบุคคลเพื่อวิสัยทัศน์ที่ผ่อนคลาย